zaterdag 15 september 2007

Klagen bij wooncorporaties lastig

AMSTERDAM - De gemeentelijke ombudsman, Ulco van de Pol, vindt dat de Amsterdamse woningcorporaties klagers slecht behandelen. Vooral de procedure voor het afhandelen van klachten is ondoorzichtig.
De ombudsman heeft tien corporaties onder de loep genomen.Van de Pol vroeg bij het onderzoek tevergeefs medewerking van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. De corporaties vinden dat zij door het rijk al worden beoordeeld.De ombudsman heeft wethouder Tjeerd Herrema aanbevolen met de corporaties afspraken te maken over een betere afhandeling van klachten. Herrema zal dat doen. Hij heeft Van de Pols bevindingen doorgestuurd naar de toezichthouder, de minister van Vrom.

Bijna alle woningcorporaties zeggen op hun website dat er mogelijkheden zijn om te klagen, maar slechts vier maken ook duidelijk op welke manier dat moet gebeuren. Een klachtenreglement ontbreekt op de sites. Bovendien zijn de reglementen van de corporaties niet dezelfde.Verder bestaat veel onduidelijkheid over de samenstelling van de klachtencommissies, die de klachten beoordelen.
Anders dan elders in Nederland kennen de Amsterdamse corporaties geen modelklachtenreglement en geen regionale klachtencommissies, zodat de huurders volledig zijn overgeleverd aan de genegenheid van corporaties iets aan klachten te doen.Van de Pol dringt aan op het opstellen van minimumeisen waaraan het afhandelen van klachten, de reglementen en de klachtencommissies moeten volden. Verder raadt de ombudsman de corporaties aan de gang van zaken elk jaar te evalueren.

Dave Wurms
www.welcomeccs.nl