donderdag 27 december 2007

Aantal klachten over de zorg toegenomen

HENGELO - Het aantal mensen met vragen en klachten over de zorg is in het afgelopen jaar met 40 procent (ruim 700 personen) toegenomen.

Dat blijkt uit cijfers van Zorgbelang Overijssel over het afgelopen jaar.
De klachten gingen over conflicten met de zorgverlener, de verleende zorg, maar ook over de bejegening van huisartsen(posten), ziekenhuizen, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Zo meldden zich bijvoorbeeld mensen die niet konden veranderen van huisarts, patiënten die een torenhoge tandartsrekening gepresenteerd kregen en mensen die bepaalde zorg niet vergoed kregen van hun zorgverzekeraar.

Daarnaast waren er veel meldingen en klachten over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zoals een lagere indicatie voor huishoudelijke hulp of klachten over aangepast vervoer. Klagers hekelden vooral de lange wachttijden.

Zorgbelang Overijssel informeert mensen over hun rechten en over patiëntenverenigingen. Ook ondersteunen medewerkers van de afdeling Signalering & Klachtenopvang mensen, waar nodig, bij het indienen van een klacht bij officiële instanties.

De signalen over knelpunten in de zorg brengt Zorgbelang Overijssel in bij de desbetreffende zorgaanbieders, zorgverzekeraars en/of gemeenten in Overijssel om verbeteringen in de zorg bespreekbaar te maken. In samenwerking met Zorgbelang Nederland worden alle signalen die bij de provinciale Zorgbelangorganisaties binnenkomen uitgewisseld. en worden knelpunten in de zorg geïnventariseerd om op de politieke agenda te zetten.

Geen opmerkingen: